FUGLE VED HAV, SØ, MOSE OG Å

Stylteløber, hun, Botofte Mose, Langeland 14-08-2013. Meget sjælden fugl at se - et par har ynglet i Lille Vildmose i Nordjylland, ellers ses den kun meget sjældent på træk.
Stylteløber, hun, Botofte Mose, Langeland 14-08-2013. Meget sjælden fugl at se - et par har ynglet i Lille Vildmose i Nordjylland, ellers ses den kun meget sjældent på træk.
Stylteløber, hun, Botofte Mose, Langeland 14-08-2013.
Stylteløber, hun, Botofte Mose, Langeland 14-08-2013.
Stylteløber, hun, Botofte Mose, Langeland 14-08-2013.
Stylteløber, hun, Botofte Mose, Langeland 14-08-2013.
Almindelig Ryle, Østerø Sø, Knudshoved, Nyborg 26-09-2013.
Almindelig Ryle, Østerø Sø, Knudshoved, Nyborg 26-09-2013.
Almindelig Ryle, Østerø Sø, Knudshoved, Nyborg 26-09-2013.
Almindelig Ryle, Østerø Sø, Knudshoved, Nyborg 26-09-2013.
Almindelig Ryle - en ungfugl som er i færd med at skifte fjerdragt til vinterbrug. Slipshavn Strand 11-10-2014.
Almindelig Ryle - en ungfugl som er i færd med at skifte fjerdragt til vinterbrug. Slipshavn Strand 11-10-2014.
Alm. Ryle + Stor Præstekrave - Bøjden Nor 14-03-2020.
Alm. Ryle + Stor Præstekrave - Bøjden Nor 14-03-2020.
Krumnæbbet Ryle Østerø Sø 19-09-2014.
Krumnæbbet Ryle Østerø Sø 19-09-2014.
Krumnæbbet Ryle - allerede i vinterdragt - søgte føde i det lave vand på engen ved Gyldensten Strand nær Bogense på Nordfyn, hvor det nye naturreservat, her er anlagt. 27-08-2014.
Krumnæbbet Ryle - allerede i vinterdragt - søgte føde i det lave vand på engen ved Gyldensten Strand nær Bogense på Nordfyn, hvor det nye naturreservat, her er anlagt. 27-08-2014.
Krumnæbbet Ryle i Keldsnor. Fuglen er ved at skifte fjerdragt til vintermodellen. 16-08-2016.
Krumnæbbet Ryle i Keldsnor. Fuglen er ved at skifte fjerdragt til vintermodellen. 16-08-2016.
Dværgryle - en ungfugl. Keldsnor, Sydlangeland 26-08-2016.
Dværgryle - en ungfugl. Keldsnor, Sydlangeland 26-08-2016.
Svaleklire ved Keldsnor 16-08-2016.
Svaleklire ved Keldsnor 16-08-2016.
Islandsk Ryler og en Hjejle i forgrunden til højre. Kelds Nor 10-08-2012.
Islandsk Ryler og en Hjejle i forgrunden til højre. Kelds Nor 10-08-2012.
Krumnæbbet Ryle (sommerdragt) + Tinksmed i baggrunden Tryggelev Nor 31-07-2013.
Krumnæbbet Ryle (sommerdragt) + Tinksmed i baggrunden Tryggelev Nor 31-07-2013.
Tinksmed - 2 juvenile/ungfugle Tryggelev Nor 31-07-2013.
Tinksmed - 2 juvenile/ungfugle Tryggelev Nor 31-07-2013.
Tinksmed i Vejlen på det sydlige Tåsinge 07-07-2021.
Tinksmed i Vejlen på det sydlige Tåsinge 07-07-2021.
Tinksmed i Vejlen på det sydlige Tåsinge 03-05-2020.
Tinksmed i Vejlen på det sydlige Tåsinge 03-05-2020.
Tinksmed i Vejlen på det sydlige Tåsinge 03-05-2020.
Tinksmed i Vejlen på det sydlige Tåsinge 03-05-2020.
Sortgrå Ryle er en ret tillidsfuld vadefugl og den yngler i mindre omfang i Danmark, bla. på Vresen i Storebælt. ellers er det i det arktiske og nordlige Norge, Finland og Rusland. Ved Nyborg gamle færgehavns ydermole holder der en flok til de fleste vintre og i vinteren 2012/2013 fotograferede og v...
Sortgrå Ryle er en ret tillidsfuld vadefugl og den yngler i mindre omfang i Danmark, bla. på Vresen i Storebælt. ellers er det i det arktiske og nordlige Norge, Finland og Rusland. Ved Nyborg gamle færgehavns ydermole holder der en flok til de fleste vintre og i vinteren 2012/2013 fotograferede og v...
Sortgrå Ryler i den flotte farverige natur ved havet. Nyborg Gl. Færgehavn 28-02-2013.
Sortgrå Ryler i den flotte farverige natur ved havet. Nyborg Gl. Færgehavn 28-02-2013.
Sortgrå Ryle i søgning efter tanglopper ved Nyborg Gl. Færgehavn 28-02-2013.
Sortgrå Ryle i søgning efter tanglopper ved Nyborg Gl. Færgehavn 28-02-2013.
Den sortgrå Ryle er en meget fotogen fugl. Lidt plump men alligevel elegant og har et godmodigt og hyggeligt udtryk. Den er helt utrolig tilpasset til at bevæge sig rundt på de slimede glatte sten, sågar på lodrette stenflader. Nyborg Gl. Færgehavn 28-02-2013.
Den sortgrå Ryle er en meget fotogen fugl. Lidt plump men alligevel elegant og har et godmodigt og hyggeligt udtryk. Den er helt utrolig tilpasset til at bevæge sig rundt på de slimede glatte sten, sågar på lodrette stenflader. Nyborg Gl. Færgehavn 28-02-2013.
Sortgrå Ryle ved Nyborg Gl. Færgehavn 28-02-2013.
Sortgrå Ryle ved Nyborg Gl. Færgehavn 28-02-2013.
Men man kan blive lidt træt - så træt at man lige tager et powernap på granitten. Sortgrå Ryle Nyborg Gl. Færgehavn 28-02-2013.
Men man kan blive lidt træt - så træt at man lige tager et powernap på granitten. Sortgrå Ryle Nyborg Gl. Færgehavn 28-02-2013.
Sortgrå Ryle - Knudshoved Gl. Færgehavn 04-01-2015. Mange af fuglene er ufrivilligt deltagere i et ringmærkningsprojekt, hvorfor nogle som her, bærer forskellige farvede ringe og bogstavbetegnelser og numre om benene.
Sortgrå Ryle - Knudshoved Gl. Færgehavn 04-01-2015. Mange af fuglene er ufrivilligt deltagere i et ringmærkningsprojekt, hvorfor nogle som her, bærer forskellige farvede ringe og bogstavbetegnelser og numre om benene.
Sortgrå Ryle på molens sten ved Nyborg Gamle Færgehavn. Der holder altid en lille flok af disse vinterfugle til her - De finder tanglopper m.m. på stenenes slimede overflade og i tangen, som også findes på stenene. Den dag var der 5 individer. 25-02-2015.
Sortgrå Ryle på molens sten ved Nyborg Gamle Færgehavn. Der holder altid en lille flok af disse vinterfugle til her - De finder tanglopper m.m. på stenenes slimede overflade og i tangen, som også findes på stenene. Den dag var der 5 individer. 25-02-2015.
Sortgrå Ryle med et noget melankolsk udtryk - Som om den lige har fået at vide, at der er udsolgt af tanglopper i butikken. Disse sjove og tillidsfulde fugle, har altid en god evne til at vise følelser, selv om man godt ved at det ikke forholder sig sådan - sådan ser de bare ud - meget facinerende a...
Sortgrå Ryle med et noget melankolsk udtryk - Som om den lige har fået at vide, at der er udsolgt af tanglopper i butikken. Disse sjove og tillidsfulde fugle, har altid en god evne til at vise følelser, selv om man godt ved at det ikke forholder sig sådan - sådan ser de bare ud - meget facinerende a...
Sortgrå Ryle på molen ved den gamle Knudshoved Færgehavn 12-11-2015.
Sortgrå Ryle på molen ved den gamle Knudshoved Færgehavn 12-11-2015.
Sortgrå Ryle på stranden ved Hov Nordstrand på spidsen af Nordlangeland 21-01-2016. 3 fugle løb rundt sammen med 8 andre vadefugle ved navn Stenvender i ivrig søgen efter tanglopper og småkrabber. Begge fuglearter er meget "tillidsfulde" og kan beses på tæt hold ofte kun med en afstand på nogle få m...
Sortgrå Ryle på stranden ved Hov Nordstrand på spidsen af Nordlangeland 21-01-2016. 3 fugle løb rundt sammen med 8 andre vadefugle ved navn Stenvender i ivrig søgen efter tanglopper og småkrabber. Begge fuglearter er meget "tillidsfulde" og kan beses på tæt hold ofte kun med en afstand på nogle få m...
Stenvender. Fuglene er meget "tillidsfulde" og kan iagtages på få meters afstand. Jeg så 8 fugle på deres mere eller mindre faste opholdssted om vinteren - på stranden ved Hov Nordstrand på nordspidsen af Langeland 21-01-2016. Disse sjældne vadefugle yngler kun i et fåtal i Danmark (40 - 50 par årli...
Stenvender. Fuglene er meget "tillidsfulde" og kan iagtages på få meters afstand. Jeg så 8 fugle på deres mere eller mindre faste opholdssted om vinteren - på stranden ved Hov Nordstrand på nordspidsen af Langeland 21-01-2016. Disse sjældne vadefugle yngler kun i et fåtal i Danmark (40 - 50 par årli...
Stenvender i aktion for at skaffe føde en kold januardag med 4-5 graders frost på stranden ved Hov Nordstrand på Nordlangeland 21-01-2016.
Stenvender i aktion for at skaffe føde en kold januardag med 4-5 graders frost på stranden ved Hov Nordstrand på Nordlangeland 21-01-2016.
Stenvenderen i sin karakteristiske søgeadfærd på Hov Nordstrand 21-01-2016.
Stenvenderen i sin karakteristiske søgeadfærd på Hov Nordstrand 21-01-2016.
Stenvender - Knudshoved Strand, Slipshavn i Nyborg 06-01-2017.
Stenvender - Knudshoved Strand, Slipshavn i Nyborg 06-01-2017.
Temmincksryler. En af de mindste ryler som ses i Danmark. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Temmincksryler. En af de mindste ryler som ses i Danmark. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Brushøns + grågæs, Østerø Sø, Knudshoved Strand 27-08-2013.
Brushøns + grågæs, Østerø Sø, Knudshoved Strand 27-08-2013.
Brushane på Siø mellem Tåsinge og Langeland 02-07-2018.
Brushane på Siø mellem Tåsinge og Langeland 02-07-2018.
Brushane - en ungfugl på strandengen ved Keldsnor, Sydlangeland 16-08-2016.
Brushane - en ungfugl på strandengen ved Keldsnor, Sydlangeland 16-08-2016.
Brushane i Salme Nor på Sydlangeland 16-08-2016.
Brushane i Salme Nor på Sydlangeland 16-08-2016.
Hvidklire Bøjden Nor 30-08-2016. Hvidkliren trækker allerede sidst i juli og i august fra ynglestederne mod syd til varmere overvintringssteder. Det er kendetegnet for de fleste af de andre vadefugle. Samtidigt med at de er på træk forandres deres fjerdragt til andre farver eller får dominerende so...
Hvidklire Bøjden Nor 30-08-2016. Hvidkliren trækker allerede sidst i juli og i august fra ynglestederne mod syd til varmere overvintringssteder. Det er kendetegnet for de fleste af de andre vadefugle. Samtidigt med at de er på træk forandres deres fjerdragt til andre farver eller får dominerende so...
Hvidklirer i Vejlen på det sydlige Tåsinge 03-05-2020.
Hvidklirer i Vejlen på det sydlige Tåsinge 03-05-2020.
Hvidklire i Vejlen på det sydlige Tåsinge 03-05-2020.
Hvidklire i Vejlen på det sydlige Tåsinge 03-05-2020.
Sortklire, Brændegård Sø 23-08-2013.
Sortklire, Brændegård Sø 23-08-2013.
Sortklire, allerede i delvis vinterdragt, men altid kendbar på dens mørke fjerdragt og de røde ben (kan dog forveksles med en anden lign. vadefugl, nemlig Rødben). Her i Salme Nor på Sydlangeland 06-09-2016.
Sortklire, allerede i delvis vinterdragt, men altid kendbar på dens mørke fjerdragt og de røde ben (kan dog forveksles med en anden lign. vadefugl, nemlig Rødben). Her i Salme Nor på Sydlangeland 06-09-2016.
Rødben. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Rødben. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Rødben. Hviler sig på et ben. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Rødben. Hviler sig på et ben. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Rødben. 2 fugle hviler og sover på et ben. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Rødben. 2 fugle hviler og sover på et ben. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Rødben på sin rede - Bøjden Nor 01-05-2016.
Rødben på sin rede - Bøjden Nor 01-05-2016.
3 Mudderklirer ved Knude Dyb, Skovballe, Tåsinge 21-08-2013.
3 Mudderklirer ved Knude Dyb, Skovballe, Tåsinge 21-08-2013.
Mudderklire. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Mudderklire. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Mudderklire Havnen ved Vejlen på det sydlige Tåsinge 24-07-2021.
Mudderklire Havnen ved Vejlen på det sydlige Tåsinge 24-07-2021.
Mudderklire - Nørresø 23-08-2022.
Mudderklire - Nørresø 23-08-2022.
Dobbeltbekkasin, Botofte Mose 14-08-2013.
Dobbeltbekkasin, Botofte Mose 14-08-2013.
Dobbeltbekkasiner, Botofte Mose 14-08-2013.
Dobbeltbekkasiner, Botofte Mose 14-08-2013.
Dobbeltbekkasin Keldsnor 16-08-2016.
Dobbeltbekkasin Keldsnor 16-08-2016.
Skovsneppe - Caroline Amalielund, Trappebækken, Svendborg 14-02-2021.
Skovsneppe - Caroline Amalielund, Trappebækken, Svendborg 14-02-2021.
Skovsneppe - Caroline Amalielund, Trappebækken, Svendborg 14-02-2021.
Skovsneppe - Caroline Amalielund, Trappebækken, Svendborg 14-02-2021.
Skovsneppe - Caroline Amalielund, Trappebækken, Svendborg 14-02-2021.
Skovsneppe - Caroline Amalielund, Trappebækken, Svendborg 14-02-2021.
Skovsneppe - Caroline Amalielund, Trappebækken, Svendborg 14-02-2021.
Skovsneppe - Caroline Amalielund, Trappebækken, Svendborg 14-02-2021.
Skovsneppe - Caroline Amalielund, Trappebækken, Svendborg 14-02-2021.
Skovsneppe - Caroline Amalielund, Trappebækken, Svendborg 14-02-2021.
Stor Præstekrave med unge (tv.), Tryggelev Nor 28-06-2012.
Stor Præstekrave med unge (tv.), Tryggelev Nor 28-06-2012.
Stor Præstekrave - Juvenile/ungfugle Østerø Sø, Knudshoved Strand 27-08-2013.
Stor Præstekrave - Juvenile/ungfugle Østerø Sø, Knudshoved Strand 27-08-2013.
Stor Præstekrave. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Stor Præstekrave. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Stor Præstekrave - Bøjden Nor 19-04-2017.
Stor Præstekrave - Bøjden Nor 19-04-2017.
Lille Præstekrave - relativt sjældent set lille vadefugl. Her i Vejlen på det sydlige Tåsinge. Der er dannet et par som er i gang med at yngle i vejlen. 03-05-2020.
Lille Præstekrave - relativt sjældent set lille vadefugl. Her i Vejlen på det sydlige Tåsinge. Der er dannet et par som er i gang med at yngle i vejlen. 03-05-2020.
Lille Præstekrave - relativt sjældent set lille vadefugl. Her i Vejlen på det sydlige Tåsinge. Der er dannet et par som er i gang med at yngle i vejlen. 03-05-2020.
Lille Præstekrave - relativt sjældent set lille vadefugl. Her i Vejlen på det sydlige Tåsinge. Der er dannet et par som er i gang med at yngle i vejlen. 03-05-2020.
Hjejler i sommerdragt + Klyde og alm. Ryle - Bøjden Nor 19-04-2017.
Hjejler i sommerdragt + Klyde og alm. Ryle - Bøjden Nor 19-04-2017.
Hjejle + Alm. Ryle Bøjden Nor 14-03-2020.
Hjejle + Alm. Ryle Bøjden Nor 14-03-2020.
Strandhjejle i vinterdragt, Keldsnor 06-09-2013.
Strandhjejle i vinterdragt, Keldsnor 06-09-2013.
Strandhjejle i vinterdragt - Bøjden Nor, Sydfyn 08-11-2020.
Strandhjejle i vinterdragt - Bøjden Nor, Sydfyn 08-11-2020.
Strandhjejle i vinterdragt - Bøjden Nor, Sydfyn 08-11-2020.
Strandhjejle i vinterdragt - Bøjden Nor, Sydfyn 08-11-2020.
Lille Kobbersneppe i sin tidlige vinterdragt, Kelds Nor 10-08-2012.
Lille Kobbersneppe i sin tidlige vinterdragt, Kelds Nor 10-08-2012.
Lille Kobbersneppe søger føde på strandengen ved Keldsnor. 16-08-2016.
Lille Kobbersneppe søger føde på strandengen ved Keldsnor. 16-08-2016.
Lille Kobbersneppe søger føde på strandengen ved Keldsnor. En af de største vadefugle som ses i Danmark. 16-08-2016.
Lille Kobbersneppe søger føde på strandengen ved Keldsnor. En af de største vadefugle som ses i Danmark. 16-08-2016.
Særdeles meget sjælden amerikansk fuglegæst!! Denne fugl i forgrunden af fotoet er en vadefugl af sneppearten - en Langnæbbet Sneppeklire. Den har opholdt sig i Bøjden Nor på Sydfyn fra den 17. april 2013 og over 14 dage mere. Siden 1893 er den kun set 13 gange før i Danmark - senest i foråret 2010 ...
Særdeles meget sjælden amerikansk fuglegæst!! Denne fugl i forgrunden af fotoet er en vadefugl af sneppearten - en Langnæbbet Sneppeklire. Den har opholdt sig i Bøjden Nor på Sydfyn fra den 17. april 2013 og over 14 dage mere. Siden 1893 er den kun set 13 gange før i Danmark - senest i foråret 2010 ...
Langnæbbet Sneppeklire + Hjejler i baggrunden. Bøjden Nor 23-04-2013.
Langnæbbet Sneppeklire + Hjejler i baggrunden. Bøjden Nor 23-04-2013.
Stor Regnspove på den fredede strandeng Monnet på det sydlige Tåsinge. Arten kendes på det lange krumme næb og på at det er en en af de største vadefugle i DK. Der findes også en art som hedder Lille Regnspove med et kortere krumt næb og med samme farvemæssig fjerdragt som den Store Regnspove. Unge ...
Stor Regnspove på den fredede strandeng Monnet på det sydlige Tåsinge. Arten kendes på det lange krumme næb og på at det er en en af de største vadefugle i DK. Der findes også en art som hedder Lille Regnspove med et kortere krumt næb og med samme farvemæssig fjerdragt som den Store Regnspove. Unge ...
Stor Regnspove på den fredede strandeng Monnet på det sydlige Tåsinge. Arten kendes på det lange krumme næb og på at det er en en af de største vadefugle i DK. Der findes også en art som hedder Lille Regnspove med et kortere krumt næb og med samme farvemæssig fjerdragt som den Store Regnspove. Unge ...
Stor Regnspove på den fredede strandeng Monnet på det sydlige Tåsinge. Arten kendes på det lange krumme næb og på at det er en en af de største vadefugle i DK. Der findes også en art som hedder Lille Regnspove med et kortere krumt næb og med samme farvemæssig fjerdragt som den Store Regnspove. Unge ...
En tidlig Storspove (tidligere kaldte man den Stor Regnspove) på bredden af Østerø Sø ved Slipshavn, Nyborg 25-02-2015.
En tidlig Storspove (tidligere kaldte man den Stor Regnspove) på bredden af Østerø Sø ved Slipshavn, Nyborg 25-02-2015.
Klyde ved det nye naturområde på Nordfyn - Gyldensteen Strand. Her ses klyden i den del af området, som kaldes Engsøen. 22-05-2015. - Se også den lille video med klydens fødesøgning i undermenupunktet herunder.
Klyde ved det nye naturområde på Nordfyn - Gyldensteen Strand. Her ses klyden i den del af området, som kaldes Engsøen. 22-05-2015. - Se også den lille video med klydens fødesøgning i undermenupunktet herunder.
2 klyder ved det nye naturområde på Nordfyn - Gyldensteen Strand. Her ses flere klyder i den del af området, som kaldes Engsøen. Den ene søger føde med sit krumme næb - den anden er i færd med at pudse sin fjerdragt. 22-05-2015. - Se også den lille video med klydens fødesøgning i undermenupunktet he...
2 klyder ved det nye naturområde på Nordfyn - Gyldensteen Strand. Her ses flere klyder i den del af området, som kaldes Engsøen. Den ene søger føde med sit krumme næb - den anden er i færd med at pudse sin fjerdragt. 22-05-2015. - Se også den lille video med klydens fødesøgning i undermenupunktet he...
Klyde. Østerø Sø, Slipshavn 25-06-2014.
Klyde. Østerø Sø, Slipshavn 25-06-2014.
Flot vibe i sit bedste skrud og forårsklar, ved Holckenhavn, Nyborg 26-03-2013.
Flot vibe i sit bedste skrud og forårsklar, ved Holckenhavn, Nyborg 26-03-2013.
Viben vender her den anden flotte side til, ved Holckenhavn, Nyborg 26-03-2013.
Viben vender her den anden flotte side til, ved Holckenhavn, Nyborg 26-03-2013.
Vibe - ungfugl, ved Slipshavn, Knudshoved, Nyborg 02-08-2012.
Vibe - ungfugl, ved Slipshavn, Knudshoved, Nyborg 02-08-2012.
Vibe ved sin rede - ivrigt iagtagende sine under og kalde på dem konstant - Bøjden Nor 01-05-2016.
Vibe ved sin rede - ivrigt iagtagende sine under og kalde på dem konstant - Bøjden Nor 01-05-2016.
Vibe-unge - nyligt udklækket nær sin vibemor - Bøjden Nor 01-05-2016.
Vibe-unge - nyligt udklækket nær sin vibemor - Bøjden Nor 01-05-2016.
Vibe-unge - nyligt udklækket nær sin vibemor - Bøjden Nor 01-05-2016.
Vibe-unge - nyligt udklækket nær sin vibemor - Bøjden Nor 01-05-2016.
Vibe Ikær Mose, Midtfyn. Viben havde unger, som den ihærdigt forsvarede ved at flyve rundt og klage sig og advare ungerne. 22-06-2017.
Vibe Ikær Mose, Midtfyn. Viben havde unger, som den ihærdigt forsvarede ved at flyve rundt og klage sig og advare ungerne. 22-06-2017.
På stor afstand ses her en meget sjælden fugl i Danmark (kun 7 gange ses i DK) og første gang set på Fyn - en Sumpvibe. Fuglen er lidt mindre end vores almindelige vibe og har gule ben og et sort bånd på vingerne og med en krop med lyse brune fjer. Den lever normalt i Asien fra det østlige Middelhav...
På stor afstand ses her en meget sjælden fugl i Danmark (kun 7 gange ses i DK) og første gang set på Fyn - en Sumpvibe. Fuglen er lidt mindre end vores almindelige vibe og har gule ben og et sort bånd på vingerne og med en krop med lyse brune fjer. Den lever normalt i Asien fra det østlige Middelhav...
Strandskade. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Strandskade. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Strandskade. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Strandskade. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Strandskade. Det ser ud som om den svømmer, men det kan den ikke - den går bare her på bunden af Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Strandskade. Det ser ud som om den svømmer, men det kan den ikke - den går bare her på bunden af Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Strandskade - Rantzausminde v/Svendborg 09-03-2016.
Strandskade - Rantzausminde v/Svendborg 09-03-2016.
Strandskade på sine rede - Bøjden Nor 01-05-2016.
Strandskade på sine rede - Bøjden Nor 01-05-2016.
Strandskader på Siø mellem Tåsinge og Langeland 02-07-2018.
Strandskader på Siø mellem Tåsinge og Langeland 02-07-2018.
En dejlig forårsdag 16-04-2014 kl. 12:20 i moserne ved Arreskov Sø/Sollerup Skov traf jeg på tæt hold dette tranepar. De gik og søgte føde medens de af og til trompeterede højlydt. Jeg var heldig at kunne komme tæt på og filme oplevelsen. Se nedenfor i menupunktet med videoklip, hvor der er en 36 se...
En dejlig forårsdag 16-04-2014 kl. 12:20 i moserne ved Arreskov Sø/Sollerup Skov traf jeg på tæt hold dette tranepar. De gik og søgte føde medens de af og til trompeterede højlydt. Jeg var heldig at kunne komme tæt på og filme oplevelsen. Se nedenfor i menupunktet med videoklip, hvor der er en 36 se...
En dejlig forårsdag 16-04-2014 kl. 12:20 i moserne ved Arreskov Sø/Sollerup Skov traf jeg på tæt hold dette tranepar. De gik og søgte føde medens de af og til trompeterede højlydt. Jeg var heldig at kunne komme tæt på og filme oplevelsen. Se nedenfor i menupunktet med videoklip, hvor der er en 36 se...
En dejlig forårsdag 16-04-2014 kl. 12:20 i moserne ved Arreskov Sø/Sollerup Skov traf jeg på tæt hold dette tranepar. De gik og søgte føde medens de af og til trompeterede højlydt. Jeg var heldig at kunne komme tæt på og filme oplevelsen. Se nedenfor i menupunktet med videoklip, hvor der er en 36 se...
Traneparret i Lindkær Mose ved Ravnholt på Midtfyn. I år (2014) ankom de den 10. februar. Se de 2 videoklip nedenfor, hvor du kan se fuglene og høre deres karakteristiske stemme. Foto fra 23-02-2014.
Traneparret i Lindkær Mose ved Ravnholt på Midtfyn. I år (2014) ankom de den 10. februar. Se de 2 videoklip nedenfor, hvor du kan se fuglene og høre deres karakteristiske stemme. Foto fra 23-02-2014.
Traneparret i Lindkær Mose ved Ravnholt på Midtfyn. I år (2014) ankom de den 10. februar. Se de 2 videoklip nedenfor, hvor du kan se fuglene og høre deres karakteristiske stemme. Foto fra 23-02-2014.
Traneparret i Lindkær Mose ved Ravnholt på Midtfyn. I år (2014) ankom de den 10. februar. Se de 2 videoklip nedenfor, hvor du kan se fuglene og høre deres karakteristiske stemme. Foto fra 23-02-2014.
Traner ind over Karlsmosen 08-05-2018.
Traner ind over Karlsmosen 08-05-2018.
Trane - Lindkær ved Ravnholt, Midtfyn 01-03-2019.
Trane - Lindkær ved Ravnholt, Midtfyn 01-03-2019.
Trane - Lindkær ved Ravnholt, Midtfyn 01-03-2019.
Trane - Lindkær ved Ravnholt, Midtfyn 01-03-2019.
Sølvhejre - En stor hvid og statelig flot fugl - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - En stor hvid og statelig flot fugl - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Spejdende efter fisk at hapse -        Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Spejdende efter fisk at hapse - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Jagten på fisk er en intens affære - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Jagten på fisk er en intens affære - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Som at se 2 sølvhejrer i dette spejlbillede - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Som at se 2 sølvhejrer i dette spejlbillede - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Plop! En fisk hapses - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Plop! En fisk hapses - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre med en lille fisk i næbbet - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre med en lille fisk i næbbet - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Fik en fisk plus lidt vandsalat - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Fik en fisk plus lidt vandsalat - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - en flot og statelig fugl - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - en flot og statelig fugl - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Svup! Endnu en fisk på menuen - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Svup! Endnu en fisk på menuen - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Haps - ned med fisken i gabet - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Haps - ned med fisken i gabet - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Glub! Ned med sig fisk - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Glub! Ned med sig fisk - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Bøjden Nor 22-09-2016.
Sølvhejre - Brændegård Sø. I nogle dage holdt der rekordmange af denne relativt sjældne fugl til i Søen - 16 individer. Foto 27-09-2016.
Sølvhejre - Brændegård Sø. I nogle dage holdt der rekordmange af denne relativt sjældne fugl til i Søen - 16 individer. Foto 27-09-2016.
Sølvhejrer og fiskehejrer ved Brændegård Sø 8-10-2016. I septemeber var der en overgang 16 sølvhejrer - nogle er trukket videre sydpå, men 8 var stadig til stede ved søen.
Sølvhejrer og fiskehejrer ved Brændegård Sø 8-10-2016. I septemeber var der en overgang 16 sølvhejrer - nogle er trukket videre sydpå, men 8 var stadig til stede ved søen.
Kohejre - gik mellem græssende Herefordkvæg i Sortemosen på Sydvestfyn 08-02-2020. Foto taget på stor afstand mindst 400 meter).
Kohejre - gik mellem græssende Herefordkvæg i Sortemosen på Sydvestfyn 08-02-2020. Foto taget på stor afstand mindst 400 meter).
Kohejre - gik mellem græssende Herefordkvæg i Sortemosen på Sydvestfyn 08-02-2020.
Kohejre - gik mellem græssende Herefordkvæg i Sortemosen på Sydvestfyn 08-02-2020.
Silkehejre - En sjælden gæst i Danmark - Her fiskende ved den lille havn ved Vejlen på det sydlige Tåsinge 22-05-2021. Se også videoer af silkehejren i menupunktet nedenfor.
Silkehejre - En sjælden gæst i Danmark - Her fiskende ved den lille havn ved Vejlen på det sydlige Tåsinge 22-05-2021. Se også videoer af silkehejren i menupunktet nedenfor.
Silkehejre - En sjælden gæst i Danmark - Her fiskende ved den lille havn ved Vejlen på det sydlige Tåsinge 22-05-2021.
Silkehejre - En sjælden gæst i Danmark - Her fiskende ved den lille havn ved Vejlen på det sydlige Tåsinge 22-05-2021.
Fiskehejre ved Bøjden Nor, Sydfyn 21-10-2012.
Fiskehejre ved Bøjden Nor, Sydfyn 21-10-2012.
Fiskehejre ved Nørreballe Nor på Langeland 08-11-2013.
Fiskehejre ved Nørreballe Nor på Langeland 08-11-2013.
Fiskehejre på "Herrens Mark". Ved Nørreballe Nor, Sydlangeland. Den stod nøjagtig på samme plet i over en halv time - kun hovedet bevægede den rundt - så noget forladt og "lost" ud, som om den var faret vild. Men selvfølgelig ikke - den gad nok bare ikke mere mark/benarbejde for at skaffe sig føden....
Fiskehejre på "Herrens Mark". Ved Nørreballe Nor, Sydlangeland. Den stod nøjagtig på samme plet i over en halv time - kun hovedet bevægede den rundt - så noget forladt og "lost" ud, som om den var faret vild. Men selvfølgelig ikke - den gad nok bare ikke mere mark/benarbejde for at skaffe sig føden....
2 fiskehejrer på fødesøgning i sivene i Østerø Sø ved Slipshavn, Nyborg 25-02-2015.
2 fiskehejrer på fødesøgning i sivene i Østerø Sø ved Slipshavn, Nyborg 25-02-2015.
Fiskehejre i Bøjden Nor 08-11-2015.
Fiskehejre i Bøjden Nor 08-11-2015.
Fiskehejre med lille fisk i næbbet i Bøjden Nor 08-11-2015.
Fiskehejre med lille fisk i næbbet i Bøjden Nor 08-11-2015.
Fiskehejre med lille fisk i næbbet i Bøjden Nor 08-11-2015.
Fiskehejre med lille fisk i næbbet i Bøjden Nor 08-11-2015.
Fiskehejre med lille fisk i næbbet i Bøjden Nor 08-11-2015.
Fiskehejre med lille fisk i næbbet i Bøjden Nor 08-11-2015.
Fiskehejre i voldgraven ved Vallø Slot på Stevns 20-07-2016.
Fiskehejre i voldgraven ved Vallø Slot på Stevns 20-07-2016.
Rørdrum. En fascinerende hejrefugl, som er utroligt svær at få øje på og ikke mindst svær af få fotograferet. Nørreballe Nor på Sydlangeland 03-09-2021.
Rørdrum. En fascinerende hejrefugl, som er utroligt svær at få øje på og ikke mindst svær af få fotograferet. Nørreballe Nor på Sydlangeland 03-09-2021.
Skestork. Arten som egentlig er en ibis-art, er begyndt af yngle i Danmark ved Skjern Å, Nibe Bredning og på Langli i Ho Bugt. Den er dog stadig relativt sjælden i Danmark, da det er artens nordligste udbredelsesområde. Dette enkelte individ har en skade på venstre ben og har ikke endnu været i stan...
Skestork. Arten som egentlig er en ibis-art, er begyndt af yngle i Danmark ved Skjern Å, Nibe Bredning og på Langli i Ho Bugt. Den er dog stadig relativt sjælden i Danmark, da det er artens nordligste udbredelsesområde. Dette enkelte individ har en skade på venstre ben og har ikke endnu været i stan...
Skestork. Navnet på arten hentyder til næbbets lange skeformede næb. Arten er begyndt af yngle i Danmark ved Skjern Å, Nibe Bredning og på Langli i Ho Bugt. Den er dog stadig relativt sjælden i Danmark, da det er artens nordligste udbredelsesområde. Bøjden Nor 05-11-2013.
Skestork. Navnet på arten hentyder til næbbets lange skeformede næb. Arten er begyndt af yngle i Danmark ved Skjern Å, Nibe Bredning og på Langli i Ho Bugt. Den er dog stadig relativt sjælden i Danmark, da det er artens nordligste udbredelsesområde. Bøjden Nor 05-11-2013.
Skestork. Her ses det karakteristiske skeformede lange næb. Bøjden Nor 05-11-2013.
Skestork. Her ses det karakteristiske skeformede lange næb. Bøjden Nor 05-11-2013.
Skestork (ungfugl/juvenil) og en Klyde søger begge føde i det lave vand i Østerø Sø, Slipshavn ved Nyborg 25-06-2014. Man kan på sin vis sige, at de her "krydser klinger" over åbent vand.
Skestork (ungfugl/juvenil) og en Klyde søger begge føde i det lave vand i Østerø Sø, Slipshavn ved Nyborg 25-06-2014. Man kan på sin vis sige, at de her "krydser klinger" over åbent vand.
Skestork (ungfugl/juvenil) søger føde i det lave vand i Østerø Sø, Slipshavn ved Nyborg 25-06-2014.
Skestork (ungfugl/juvenil) søger føde i det lave vand i Østerø Sø, Slipshavn ved Nyborg 25-06-2014.
Skestork (ungfugl/juvenil) hapser en godbid den har fundet i det lave vand i Østerø Sø, Slipshavn ved Nyborg 25-06-2014.
Skestork (ungfugl/juvenil) hapser en godbid den har fundet i det lave vand i Østerø Sø, Slipshavn ved Nyborg 25-06-2014.
Skestork (ungfugl/juvenil) hapser en godbid den har fundet i det lave vand i Østerø Sø, Slipshavn ved Nyborg 25-06-2014.
Skestork (ungfugl/juvenil) hapser en godbid den har fundet i det lave vand i Østerø Sø, Slipshavn ved Nyborg 25-06-2014.
Skestorke i Vejlen på det sydlige Tåsinge. Her har de opholdt sig i mange dage i august 2016. De er meget sociale fugle og opførte sig yders kærlige over for hinanden. 17-08-2016.
Skestorke i Vejlen på det sydlige Tåsinge. Her har de opholdt sig i mange dage i august 2016. De er meget sociale fugle og opførte sig yders kærlige over for hinanden. 17-08-2016.
Skestorke i Vejlen på det sydlige Tåsinge. Her har de opholdt sig i mange dage i august 2016. De er meget sociale fugle og opførte sig yders kærlige over for hinanden. Her er den ene helt overstadig og viser sig fra sin fineste side. 17-08-2016.
Skestorke i Vejlen på det sydlige Tåsinge. Her har de opholdt sig i mange dage i august 2016. De er meget sociale fugle og opførte sig yders kærlige over for hinanden. Her er den ene helt overstadig og viser sig fra sin fineste side. 17-08-2016.
Skestork i Salme Nor på Sydlangeland 03-09-2021.
Skestork i Salme Nor på Sydlangeland 03-09-2021.
Hellig Ibis. Denne fugl har i nogle uger i december 2015 holdt til ved en regnvandssø på en mark syd for Humble på Langeland. Fuglen er særdeles sjælden i Danmark og denne her menes at stamme fra det vestlige Frankrig (sydlige Bretagne), hvor arten blev hentet i Kenya i 1975-1980 og udsat i en dyrep...
Hellig Ibis. Denne fugl har i nogle uger i december 2015 holdt til ved en regnvandssø på en mark syd for Humble på Langeland. Fuglen er særdeles sjælden i Danmark og denne her menes at stamme fra det vestlige Frankrig (sydlige Bretagne), hvor arten blev hentet i Kenya i 1975-1980 og udsat i en dyrep...
Hellig Ibis er en storkefugl, som primært lever i Afrika. I Europa og hermed også i Danmark er man dog ikke glad for at se den her. Den er meget skadelig for vores oprindelige naturdiversitet, idet den er altædende og bl.a. tager andre fugles æg og unger (måger, vadefugle osv.). I Frankrig hvor der ...
Hellig Ibis er en storkefugl, som primært lever i Afrika. I Europa og hermed også i Danmark er man dog ikke glad for at se den her. Den er meget skadelig for vores oprindelige naturdiversitet, idet den er altædende og bl.a. tager andre fugles æg og unger (måger, vadefugle osv.). I Frankrig hvor der ...
Hellig Ibis. Efter en lang periode med heftig regnvejr og sydvestlig storm og stærk blæst, dukkede denne sjældne fugl op ved Humble på Sydlangeland i december 2015. Her kunne den fylde sig med fede regnorme på marken, som den åd i flere timer ad gangen - ja det meste af dagen.
Hellig Ibis. Efter en lang periode med heftig regnvejr og sydvestlig storm og stærk blæst, dukkede denne sjældne fugl op ved Humble på Sydlangeland i december 2015. Her kunne den fylde sig med fede regnorme på marken, som den åd i flere timer ad gangen - ja det meste af dagen.
Hellig Ibis er navnet på denne egentlig fine og smukke fugl, men som er meget invasiv og absolut ikke er at få indført i den danske natur. Det er en stor fugl, som kan blive op mod en lille meter i højden og leve længe. Den tager andre fugles æg og unger og er i øvrigt altædende. De lever vildt i Af...
Hellig Ibis er navnet på denne egentlig fine og smukke fugl, men som er meget invasiv og absolut ikke er at få indført i den danske natur. Det er en stor fugl, som kan blive op mod en lille meter i højden og leve længe. Den tager andre fugles æg og unger og er i øvrigt altædende. De lever vildt i Af...
Hellig Ibis. fuglen ved Humble var meget lidt bange og man kunne komme helt tæt på den. Den havde en adfærd som en tam fugl fra en dyrepark. Da det er en art, der ikke hører til i Europa, er det er lidt ambivalent følelse man har, når man ser sådan en fugl i det kolde vinterlige Danmark.
Hellig Ibis. fuglen ved Humble var meget lidt bange og man kunne komme helt tæt på den. Den havde en adfærd som en tam fugl fra en dyrepark. Da det er en art, der ikke hører til i Europa, er det er lidt ambivalent følelse man har, når man ser sådan en fugl i det kolde vinterlige Danmark.
Hellig Ibis. Se også de små videoklip nedenfor fotoafsnittet.
Hellig Ibis. Se også de små videoklip nedenfor fotoafsnittet.
Hellig Ibis. Stor fugl, stor "mund", stor appetit.
Hellig Ibis. Stor fugl, stor "mund", stor appetit.
Hellig Ibis. En fugl med en vis charme og udtryk - trods alt en fin oplevelse at se den æde sig mæt i druknede regnorme på marken.
Hellig Ibis. En fugl med en vis charme og udtryk - trods alt en fin oplevelse at se den æde sig mæt i druknede regnorme på marken.
Storken her har forvildet sig op på et lysamatur på gadebelysningen på en vej ved Bagenkop på Sydlangeland. Fotoet tog jeg for en del år siden, da storken her, opholdt sig nogle uger i området omkring Bagenkop. Det var i efteråret i træktiden.
Storken her har forvildet sig op på et lysamatur på gadebelysningen på en vej ved Bagenkop på Sydlangeland. Fotoet tog jeg for en del år siden, da storken her, opholdt sig nogle uger i området omkring Bagenkop. Det var i efteråret i træktiden.
Storkerede med 3 unger i landsbyen Vesløs i Nordjylland - fotoet har jeg taget for mange år siden.
Storkerede med 3 unger i landsbyen Vesløs i Nordjylland - fotoet har jeg taget for mange år siden.
Canada Gæs, Keldsnor 06-09-2013. Foran gåsen til venstre ses en skarv.
Canada Gæs, Keldsnor 06-09-2013. Foran gåsen til venstre ses en skarv.
Canadagæs i Tryggelev Nor. Der var 30 individer af denne stor flotte fugl 06-09-2016.
Canadagæs i Tryggelev Nor. Der var 30 individer af denne stor flotte fugl 06-09-2016.
Bramgås på engene ved Østerø Sø, Slipshavn, Nyborg 27-09-2013. Trækkende bramgæs holder ofte en spisepause i Danmark undervejs sydpå.
Bramgås på engene ved Østerø Sø, Slipshavn, Nyborg 27-09-2013. Trækkende bramgæs holder ofte en spisepause i Danmark undervejs sydpå.
Bramgæs på græsengene nord for Bøjden 08-11-2015.
Bramgæs på græsengene nord for Bøjden 08-11-2015.
Bramgæs - Bøjden Nor, Sydfyn 08-11-2020.
Bramgæs - Bøjden Nor, Sydfyn 08-11-2020.
Bramgæs + 1 Blisgås ydest til højre i billedet. Ved Knude Dyb - det sydlige Tåsinge10-03-2016.
Bramgæs + 1 Blisgås ydest til højre i billedet. Ved Knude Dyb - det sydlige Tåsinge10-03-2016.
Bramgæs + ryler og hjejler i Keldsnor 16-09-2016.
Bramgæs + ryler og hjejler i Keldsnor 16-09-2016.
Bramgæs - Keldsnor 16-09-2016.
Bramgæs - Keldsnor 16-09-2016.
Knortegæs - her varianten ved navn mørkbuget knortegås - Knude Dyb på det sydlige Tåsinge 10-03-2016.
Knortegæs - her varianten ved navn mørkbuget knortegås - Knude Dyb på det sydlige Tåsinge 10-03-2016.
Knortegæs, den mørkbugede art, Knude Dyb, Skovballe 10-11-2012.
Knortegæs, den mørkbugede art, Knude Dyb, Skovballe 10-11-2012.
Knortegæs, den mørkbugede art, Knude Dyb, Skovballe 10-11-2012.
Knortegæs, den mørkbugede art, Knude Dyb, Skovballe 10-11-2012.
Knortegås - mørkbuget variant + Pibeand - en hun - Bøjden Nor, Sydfyn 08-11-2020.
Knortegås - mørkbuget variant + Pibeand - en hun - Bøjden Nor, Sydfyn 08-11-2020.
Knortegås - mørkbuget variant - Bøjden Nor, Sydfyn 08-11-2020.
Knortegås - mørkbuget variant - Bøjden Nor, Sydfyn 08-11-2020.
Grågæs ved Lindkær Mose, Ravnholt. 12-03-2014.
Grågæs ved Lindkær Mose, Ravnholt. 12-03-2014.
Grågæs på Ringe Sø. 28-09-2013.
Grågæs på Ringe Sø. 28-09-2013.
Grågæs + ællinger. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Grågæs + ællinger. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Grågæs på snedækkede marker nær Skovballe på Tåsinge. 23-03-2013.
Grågæs på snedækkede marker nær Skovballe på Tåsinge. 23-03-2013.
Grågås i Bøjden Nor 08-11-2015.
Grågås i Bøjden Nor 08-11-2015.
Blisgæs ved Bøjden Nor 08-11-2015.
Blisgæs ved Bøjden Nor 08-11-2015.
Blisgæs - store flokke af denne smukke gås sås fouragere på de nye kornmarker ved Karlsmosen ved Egeskov Slot på Midtfyn 3. marts 2017.
Blisgæs - store flokke af denne smukke gås sås fouragere på de nye kornmarker ved Karlsmosen ved Egeskov Slot på Midtfyn 3. marts 2017.
Blisgæs - store flokke af denne smukke gås sås fouragere på de nye kornmarker ved Karlsmosen ved Egeskov Slot på Midtfyn 3. marts 2017.
Blisgæs - store flokke af denne smukke gås sås fouragere på de nye kornmarker ved Karlsmosen ved Egeskov Slot på Midtfyn 3. marts 2017.
Ederfugl - Ved de gamle færgelejer på kysten ved Knudshoved, Nyborg 16-01-2015 (nøjagtig 2 år efter at det foregående foto blev taget af en anden ederfuglehan.)
Ederfugl - Ved de gamle færgelejer på kysten ved Knudshoved, Nyborg 16-01-2015 (nøjagtig 2 år efter at det foregående foto blev taget af en anden ederfuglehan.)
Ederfugl - Han i parrings-mode og med dens karakteristiske kurren med strakt hals og løftet bryst - Bøjden Havn 14-03-2020.
Ederfugl - Han i parrings-mode og med dens karakteristiske kurren med strakt hals og løftet bryst - Bøjden Havn 14-03-2020.
Ederfugl - en hun på molen ved den gamle Knudshoved Færgehavn, Nyborg 12-11-2015.
Ederfugl - en hun på molen ved den gamle Knudshoved Færgehavn, Nyborg 12-11-2015.
Ederfugl. 2 hunner + ællinger Slipshavn, Nyborg 15-05-2014.
Ederfugl. 2 hunner + ællinger Slipshavn, Nyborg 15-05-2014.
Ederfugl. Ungfugl (Juvenil). Dovns Klint 13-08-2015.
Ederfugl. Ungfugl (Juvenil). Dovns Klint 13-08-2015.
Smuk gravand, han troner nær sin mage på en lille holm i Nakkebølle Inddæmning øst for Fåborg på Sydfyn. 03-05-2014.
Smuk gravand, han troner nær sin mage på en lille holm i Nakkebølle Inddæmning øst for Fåborg på Sydfyn. 03-05-2014.
Gravand han søger føde sammen med adskillige artsfæller i Vejlen, Tåsinge 19-04-2021.
Gravand han søger føde sammen med adskillige artsfæller i Vejlen, Tåsinge 19-04-2021.
Gravand + en han med ællinger. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Gravand + en han med ællinger. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Gravand ælling. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Gravand ælling. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Gravand - en hun - ved den lille havn, Vejlen på det sydlige Tåsinge 22-05-2021.
Gravand - en hun - ved den lille havn, Vejlen på det sydlige Tåsinge 22-05-2021.
Hvinand - hanner + en hun, Nørresø på Sydfyn. 17-02-2014.
Hvinand - hanner + en hun, Nørresø på Sydfyn. 17-02-2014.
Hvinand en han Holckenhavn 06-01-2016.
Hvinand en han Holckenhavn 06-01-2016.
Spidsand - en han til venstre og en hun til højre i færd med at søge føde. Bøjden Nor 23-04-2013.
Spidsand - en han til venstre og en hun til højre i færd med at søge føde. Bøjden Nor 23-04-2013.
Pibeand - Han og hun - Bøjden Nor 05-11-2013.
Pibeand - Han og hun - Bøjden Nor 05-11-2013.
Pibeand, han. Bøjden Nor 05-11-2013.
Pibeand, han. Bøjden Nor 05-11-2013.
Taffeland på Ringe Sø 13-03-2014.
Taffeland på Ringe Sø 13-03-2014.
Taffeland Bøjden Nor 30-08-2016.
Taffeland Bøjden Nor 30-08-2016.
Troldænder - hanner med deres karakteristiske fjertop på hovedet og de gule øjne - her i sommerdragt med de sort/hvid farver. Bøjden Nor 09-03-2013.
Troldænder - hanner med deres karakteristiske fjertop på hovedet og de gule øjne - her i sommerdragt med de sort/hvid farver. Bøjden Nor 09-03-2013.
Trolkdænder - hunnerne har ligeledes en fjertop, omend mindre og deres farver er jo væsentligt anderledes end hannernes hvide og sorte fjerdragt. Hunnerne har dog også gule øjne. Også de er i sommerdragt. Bøjden Nor 09-03-2013.
Trolkdænder - hunnerne har ligeledes en fjertop, omend mindre og deres farver er jo væsentligt anderledes end hannernes hvide og sorte fjerdragt. Hunnerne har dog også gule øjne. Også de er i sommerdragt. Bøjden Nor 09-03-2013.
Troldand. Han + Hun på Ringe Sø. 13-03-2014.
Troldand. Han + Hun på Ringe Sø. 13-03-2014.
Troldænder. Hanner, på Ringe Sø. 28-09-2013. Fjerdragten er skiftet til vinterdragt.
Troldænder. Hanner, på Ringe Sø. 28-09-2013. Fjerdragten er skiftet til vinterdragt.
Bjergand - en hun muligvis syg, da den lå for sig selv langt fra de tusindvis af andre artsfæller og andre andearter i Bøjden Nor, Sydfyn 02-01-2018.
Bjergand - en hun muligvis syg, da den lå for sig selv langt fra de tusindvis af andre artsfæller og andre andearter i Bøjden Nor, Sydfyn 02-01-2018.
Skeænder - hanner, Ringe Sø 28-09-2013.
Skeænder - hanner, Ringe Sø 28-09-2013.
Skeand, han, Ringe Sø 28-09-2013.
Skeand, han, Ringe Sø 28-09-2013.
Skeand - han, Ringe Sø 28-09-2013.
Skeand - han, Ringe Sø 28-09-2013.
Krikænder - en han med sine karakteristiske smukke farver og en hun i sine kamuflagefarver i Tryggelev Nor/Salme Nor, Sydlangeland 25-04-2014.
Krikænder - en han med sine karakteristiske smukke farver og en hun i sine kamuflagefarver i Tryggelev Nor/Salme Nor, Sydlangeland 25-04-2014.
Krikand - en han med sine karakteristiske smukke farver i Tryggelev Nor/Salme Nor, Sydlangeland 25-04-2014.
Krikand - en han med sine karakteristiske smukke farver i Tryggelev Nor/Salme Nor, Sydlangeland 25-04-2014.
Krikand - Han - Bøjden Nor 14-03-2020.
Krikand - Han - Bøjden Nor 14-03-2020.
Knarand - en han som ikke gør så meget væsen af sig med sine farver. Den kendes på sit sorte næb og sorte gump. Tryggelev Nor/Salme Nor 25-04-2014.
Knarand - en han som ikke gør så meget væsen af sig med sine farver. Den kendes på sit sorte næb og sorte gump. Tryggelev Nor/Salme Nor 25-04-2014.
Knarænder - en han til venstre og en hun til højre i Valdemar Slot Sø 21-05-2014.
Knarænder - en han til venstre og en hun til højre i Valdemar Slot Sø 21-05-2014.
Knarand - en han. Valdemar Slot Sø 21-05-2014.
Knarand - en han. Valdemar Slot Sø 21-05-2014.
En gråandemor med sine ællinger, omkring 20 styk - jeg tror nu andemor her er plejemor for et kuld mere, så hun har travlt med at passe på så mange små. Mange af dem vil desværre nok ikke overleve, men blive taget af rovfugle og ikke mindst af krager, som er en plage for alle andre ynglende fugle i ...
En gråandemor med sine ællinger, omkring 20 styk - jeg tror nu andemor her er plejemor for et kuld mere, så hun har travlt med at passe på så mange små. Mange af dem vil desværre nok ikke overleve, men blive taget af rovfugle og ikke mindst af krager, som er en plage for alle andre ynglende fugle i ...
Blishøne som dannede par og havde 7 store unger i lille afvandingsdam nær min bopæl. Denne her var meget aggressiv og brusede flere gange frem mod mig og pustede fjerdragten op og knurrede ad mig - iiihh hvor blev jeg bange...12-06-2015.
Blishøne som dannede par og havde 7 store unger i lille afvandingsdam nær min bopæl. Denne her var meget aggressiv og brusede flere gange frem mod mig og pustede fjerdragten op og knurrede ad mig - iiihh hvor blev jeg bange...12-06-2015.
Grønbenet Rørhøne ved Odense Å nær Skovsøen 04-01-2019.
Grønbenet Rørhøne ved Odense Å nær Skovsøen 04-01-2019.
Grønbenet Rørhøne ved Odense Å nær Skovsøen 04-01-2019.
Grønbenet Rørhøne ved Odense Å nær Skovsøen 04-01-2019.
Lille Lappedykker (i vinterdragt) i Bøjden Nor 08-11-2015.
Lille Lappedykker (i vinterdragt) i Bøjden Nor 08-11-2015.
Lille Lappedykker - Bøjden Nor 22-09-2016.
Lille Lappedykker - Bøjden Nor 22-09-2016.
Lille Lappedykker i søen ved Valdemar Slot 21-05-2014.
Lille Lappedykker i søen ved Valdemar Slot 21-05-2014.
2 af den smukke Lille Lappedykker i søen ved Valdemar Slot 21-05-2014.
2 af den smukke Lille Lappedykker i søen ved Valdemar Slot 21-05-2014.
Sorthalset Lappedykker er lidt mere sjælden at se i Danmark end lille lappedykker, gråstrubet lappedykker og toppet lappedykker. Men i Valdemar Slot Sø ses den yngle. En meget smuk fugl.
Sorthalset Lappedykker er lidt mere sjælden at se i Danmark end lille lappedykker, gråstrubet lappedykker og toppet lappedykker. Men i Valdemar Slot Sø ses den yngle. En meget smuk fugl.
Sorthalset Lappedykker med en unge på ryggen og en mere ude til venstre i billedet. Valdemar Slot Sø 21-05-2014.
Sorthalset Lappedykker med en unge på ryggen og en mere ude til venstre i billedet. Valdemar Slot Sø 21-05-2014.
Sorthalset Lappedykker er en meget farverig smuk fugl, som er en anelse større end Lille Lappedykker. Her ses mange sorthalsede i vådområdet Ølundgårds Inddæmning på vestsiden af Odense Fjord. Foto fra 22-05-2015.
Sorthalset Lappedykker er en meget farverig smuk fugl, som er en anelse større end Lille Lappedykker. Her ses mange sorthalsede i vådområdet Ølundgårds Inddæmning på vestsiden af Odense Fjord. Foto fra 22-05-2015.
Sorthalset Lappedykker i vådområdet Ølundgårds Inddæmning på vestsiden af Odense Fjord. Foto fra 22-05-2015.
Sorthalset Lappedykker i vådområdet Ølundgårds Inddæmning på vestsiden af Odense Fjord. Foto fra 22-05-2015.
Nærbillede af hovedet på en Sorthalset Lappedykker i vådområdet Ølundgårds Inddæmning på vestsiden af Odense Fjord. Foto fra 22-05-2015.
Nærbillede af hovedet på en Sorthalset Lappedykker i vådområdet Ølundgårds Inddæmning på vestsiden af Odense Fjord. Foto fra 22-05-2015.
Gråstrubet Lappedykker i Lindkær Mose, Ravnholt 12-03-2014.
Gråstrubet Lappedykker i Lindkær Mose, Ravnholt 12-03-2014.
Gråstrubet Lappedykker i Lindkær Mose, Ravnholt 12-03-2014.
Gråstrubet Lappedykker i Lindkær Mose, Ravnholt 12-03-2014.
Gråstrubet Lappedykker i Valdemar Slot Sø 18-04-2015.
Gråstrubet Lappedykker i Valdemar Slot Sø 18-04-2015.
Toppet Lappedykker på fiskeri i Valdemar Slot Sø 21-05-2014.
Toppet Lappedykker på fiskeri i Valdemar Slot Sø 21-05-2014.
Toppet Lappedykker - han og hun nyder det fine forårsvejr og "danser" deres parringsdans på Arreskov Sø 16-04-2014. Se også de 3 videoklip nedenfor i menupunktet med videoklip fra denne dejlige naturoplevelse.
Toppet Lappedykker - han og hun nyder det fine forårsvejr og "danser" deres parringsdans på Arreskov Sø 16-04-2014. Se også de 3 videoklip nedenfor i menupunktet med videoklip fra denne dejlige naturoplevelse.
Toppet Lappedykker - han og hun nyder det fine forårsvejr og "danser" deres parringsdans på Arreskov Sø 16-04-2014. Se også de 3 videoklip nedenfor i menupunktet med videoklip fra denne dejlige naturoplevelse.
Toppet Lappedykker - han og hun nyder det fine forårsvejr og "danser" deres parringsdans på Arreskov Sø 16-04-2014. Se også de 3 videoklip nedenfor i menupunktet med videoklip fra denne dejlige naturoplevelse.
Toppet Lappedykker - han og hun nyder det fine forårsvejr og "danser" deres parringsdans på Arreskov Sø 16-04-2014. Se også de 3 videoklip nedenfor i menupunktet med videoklip fra denne dejlige naturoplevelse.
Toppet Lappedykker - han og hun nyder det fine forårsvejr og "danser" deres parringsdans på Arreskov Sø 16-04-2014. Se også de 3 videoklip nedenfor i menupunktet med videoklip fra denne dejlige naturoplevelse.
Toppet Lappedykker i et af Davinde Grusgraves naturområder 01-07-2015.
Toppet Lappedykker i et af Davinde Grusgraves naturområder 01-07-2015.
Toppet Lappedykker Nørresø 04-04-2017.
Toppet Lappedykker Nørresø 04-04-2017.
Lille skallesluger (th) ses ikke så tit her i Danmark. Den er her kun på træk eller som overvintrende i de danske kystnære områder. Denne her på billedet fotograferede jeg for flere år siden ved Holckenhavn, syd for Nyborg, en iskold vinterdag. Den anden fugl på billedet, er en troldand, hun. Lille ...
Lille skallesluger (th) ses ikke så tit her i Danmark. Den er her kun på træk eller som overvintrende i de danske kystnære områder. Denne her på billedet fotograferede jeg for flere år siden ved Holckenhavn, syd for Nyborg, en iskold vinterdag. Den anden fugl på billedet, er en troldand, hun. Lille ...
Lille Skallesluger. Der var 4 til 6 hunner og ingen hanner i sø- og moseområdet Vejlen, Tåsinge 14-02-2014.
Lille Skallesluger. Der var 4 til 6 hunner og ingen hanner i sø- og moseområdet Vejlen, Tåsinge 14-02-2014.
Lille Skallesluger. Sø- og moseområdet Vejlen, Tåsinge 14-02-2014.
Lille Skallesluger. Sø- og moseområdet Vejlen, Tåsinge 14-02-2014.
Toppet Skallesluger - 2 Hunner - Nyborg gamle færgehavn 13-02-2013.
Toppet Skallesluger - 2 Hunner - Nyborg gamle færgehavn 13-02-2013.
Toppet Skallesluger - 2 hanner udfører deres parringsritualer, her i skarp konkurrence indbyrdes for at se bedst ud over for hunnerne, der ligger på vandet ved siden af. Hannerne vipper hals og hoved op og strækker sig, hvorefter hovedet stikkes brat ned mod vandet. På havet ud for Slipshavn, Nyborg...
Toppet Skallesluger - 2 hanner udfører deres parringsritualer, her i skarp konkurrence indbyrdes for at se bedst ud over for hunnerne, der ligger på vandet ved siden af. Hannerne vipper hals og hoved op og strækker sig, hvorefter hovedet stikkes brat ned mod vandet. På havet ud for Slipshavn, Nyborg...
Toppet Skallesluger - en han (bagerst) og en hun på stranden i bugten ved Valdemar Slot på Tåsinge 13-05-2014.
Toppet Skallesluger - en han (bagerst) og en hun på stranden i bugten ved Valdemar Slot på Tåsinge 13-05-2014.
Toppet Skallesluger - en hun på Siø mellem Tåsinge og Langeland 02-07-2018.
Toppet Skallesluger - en hun på Siø mellem Tåsinge og Langeland 02-07-2018.
Stor Skallesluger en han i Nørresø på Sydfyn 15-02-2019.
Stor Skallesluger en han i Nørresø på Sydfyn 15-02-2019.
Stor Skallesluger en Hun i Nørresø, Sydfyn 15-02-2019.
Stor Skallesluger en Hun i Nørresø, Sydfyn 15-02-2019.
Stor Skallesluger, han. Ved Ejby Mølle/Odense Å nær rensningsanlægget. 05-12-2012.
Stor Skallesluger, han. Ved Ejby Mølle/Odense Å nær rensningsanlægget. 05-12-2012.
Hættemåge på Stænder Torv, Roskilde - søgte "føde" mellem inventaret på Cafe Vivaldi nær Domkirken. 23-07-2018.
Hættemåge på Stænder Torv, Roskilde - søgte "føde" mellem inventaret på Cafe Vivaldi nær Domkirken. 23-07-2018.
Hættemåge på udkik i fjorden Holckenhavn ved Nyborg 26-03-2013.
Hættemåge på udkik i fjorden Holckenhavn ved Nyborg 26-03-2013.
Hættemåge. Frisk vind, isnende koldt men alligevel smukt ved fjorden Holckenhavn, Nyborg 26-03-2013.
Hættemåge. Frisk vind, isnende koldt men alligevel smukt ved fjorden Holckenhavn, Nyborg 26-03-2013.
Hættemåge på sin Rede - Bøjden Nor 01-05-2016.
Hættemåge på sin Rede - Bøjden Nor 01-05-2016.
Sorthovedet Måge. Valdemar Slot Sø 18-04-2015. Hættemågerne larmer helt vanvittigt - de skriger konstant under deres etablering af deres koloni, ved redeetableringer og ved kurtiseringer og parringer.
Sorthovedet Måge. Valdemar Slot Sø 18-04-2015. Hættemågerne larmer helt vanvittigt - de skriger konstant under deres etablering af deres koloni, ved redeetableringer og ved kurtiseringer og parringer.
Sorthovedet Måge blandt hættemågerne på den lille ø i Valdemar Slot Sø på Tåsinge 07-04-2017. Mågen er ringmærket i 2013 og har ring nr. 3AAA . En Strandskade ses hvilende i forgrunden.
Sorthovedet Måge blandt hættemågerne på den lille ø i Valdemar Slot Sø på Tåsinge 07-04-2017. Mågen er ringmærket i 2013 og har ring nr. 3AAA . En Strandskade ses hvilende i forgrunden.
Sorthovedet Måge blandt hættemågerne på den lille ø i Valdemar Slot Sø på Tåsinge 07-04-2017. Mågen er ringmærket i 2013 og har ring nr. 3AAA .
Sorthovedet Måge blandt hættemågerne på den lille ø i Valdemar Slot Sø på Tåsinge 07-04-2017. Mågen er ringmærket i 2013 og har ring nr. 3AAA .
Sorthovedet Måge blandt hættemågerne på den lille ø i Valdemar Slot Sø på Tåsinge 07-04-2017.
Sorthovedet Måge blandt hættemågerne på den lille ø i Valdemar Slot Sø på Tåsinge 07-04-2017.
Sorthovedet Måge blandt hættemågerne på den lille ø i Valdemar Slot Sø på Tåsinge 07-04-2017. Se evt. også de 3 videoklip nedenfor med denne sjældne måge.
Sorthovedet Måge blandt hættemågerne på den lille ø i Valdemar Slot Sø på Tåsinge 07-04-2017. Se evt. også de 3 videoklip nedenfor med denne sjældne måge.
Sølvmåge spejler sig i vandet. Vindstille lun forårsaften, hvor Storebælt lå spejlblank hen uden en eneste bølge. Klintholm Strand 28-04-2014.
Sølvmåge spejler sig i vandet. Vindstille lun forårsaften, hvor Storebælt lå spejlblank hen uden en eneste bølge. Klintholm Strand 28-04-2014.
Svartbag - Danmarks største måge - her en voksen fuldt udfarvet individ. Langø på Hindsholm 20-07-2014.
Svartbag - Danmarks største måge - her en voksen fuldt udfarvet individ. Langø på Hindsholm 20-07-2014.
Svartbag i havet ved Bøjden Færgehavn 08-11-2015.
Svartbag i havet ved Bøjden Færgehavn 08-11-2015.
Fjordterne med en fisk i næbbet - Nørreballe Nor 31-07-2013.
Fjordterne med en fisk i næbbet - Nørreballe Nor 31-07-2013.
Fjordterne. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Fjordterne. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Fjordterner. Den forreste i unge i køen er den der skriger højest og basker bedst med vingerne - den får forældrefuglenes første bid. Nørreballe Nor 13-08-2015.
Fjordterner. Den forreste i unge i køen er den der skriger højest og basker bedst med vingerne - den får forældrefuglenes første bid. Nørreballe Nor 13-08-2015.
Havterner holder rast ved de lavvandede søbredder af Østerø Sø, Slipshavn ved Nyborg 25-06-2014. Havternen kan kendes fra fjordternen på, at den har meget korte ben, hvor man ikke kan se knæled og lårben og næbbet er helt rødt uden sort spids, som fjordternen har.
Havterner holder rast ved de lavvandede søbredder af Østerø Sø, Slipshavn ved Nyborg 25-06-2014. Havternen kan kendes fra fjordternen på, at den har meget korte ben, hvor man ikke kan se knæled og lårben og næbbet er helt rødt uden sort spids, som fjordternen har.
Splitterne, Juvenil/ungfugl. Knudshoved Strand, Nyborg 04-09-2013.
Splitterne, Juvenil/ungfugl. Knudshoved Strand, Nyborg 04-09-2013.
Split-terner - Bøjden Nor 19-04-2017.
Split-terner - Bøjden Nor 19-04-2017.
Dværgterner. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Dværgterner. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Dværgterne. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Dværgterne. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Dværgterne. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Dværgterne. Østerø Sø, Slipshavn Nyborg 15-05-2014.
Hvidvinget Terne (Chlidonias Leucopterus). Særdeles sjælden forekomst i Danmark - Jeg var heldig at fange denne her på foto efter at have stået i over 2 timer og set 2 voksne fugle søge føde i søen ved Valdemar Slot på Tåsinge den 13-05-2014. De er meget svære at fotografere, de flyver meget hurtigt...
Hvidvinget Terne (Chlidonias Leucopterus). Særdeles sjælden forekomst i Danmark - Jeg var heldig at fange denne her på foto efter at have stået i over 2 timer og set 2 voksne fugle søge føde i søen ved Valdemar Slot på Tåsinge den 13-05-2014. De er meget svære at fotografere, de flyver meget hurtigt...
Hvidvinget Terne i sin altid søgende og flaksende flugt over moser og søer, her over søen ved Valdemar Slot, Tåsinge 13-05-2014. Kendetegn: Længde 20-24 cm, vingefang 50-56 cm. Den er den mindste, smukkeste og mest kontrastrige moseterne. Kønnene er ens. Siddende fugle har tydelig, hvid vingeforkant...
Hvidvinget Terne i sin altid søgende og flaksende flugt over moser og søer, her over søen ved Valdemar Slot, Tåsinge 13-05-2014. Kendetegn: Længde 20-24 cm, vingefang 50-56 cm. Den er den mindste, smukkeste og mest kontrastrige moseterne. Kønnene er ens. Siddende fugle har tydelig, hvid vingeforkant...
Hvidvinget Terne i sin altid søgende og flaksende flugt over moser og søer, her over søen ved Valdemar Slot, Tåsinge 13-05-2014.
Hvidvinget Terne i sin altid søgende og flaksende flugt over moser og søer, her over søen ved Valdemar Slot, Tåsinge 13-05-2014.
Hvidvinget Terne i sin altid søgende og flaksende flugt over moser og søer, her over søen ved Valdemar Slot, Tåsinge 13-05-2014.
Hvidvinget Terne i sin altid søgende og flaksende flugt over moser og søer, her over søen ved Valdemar Slot, Tåsinge 13-05-2014.
Dværgmåger ses her i Brændegård sø 09-05-2016. De trækker gennem landet mod nordøst og øst til Rusland og de baltiske lande og søger føde her i maj måned når naturens insekter er begyndt at flyve rundt. Dværgmågen lever mest af vandinsekter og ses derfor ofte "spadserende" på overfladen under foura...
Dværgmåger ses her i Brændegård sø 09-05-2016. De trækker gennem landet mod nordøst og øst til Rusland og de baltiske lande og søger føde her i maj måned når naturens insekter er begyndt at flyve rundt. Dværgmågen lever mest af vandinsekter og ses derfor ofte "spadserende" på overfladen under foura...
Rovterne. En voksen fugl til højre i billedet og en unge til venstre. Den voksne havde lige fodret ungen med en fedtet fisk, for den voksne vaskede ihærdigt næbbet i lang tid efter fodringen. Rovternen yngler fåtallig i Danmark, men yngler på Storeholm ud for Ristinge Hage længere oppe ad kysten på ...
Rovterne. En voksen fugl til højre i billedet og en unge til venstre. Den voksne havde lige fodret ungen med en fedtet fisk, for den voksne vaskede ihærdigt næbbet i lang tid efter fodringen. Rovternen yngler fåtallig i Danmark, men yngler på Storeholm ud for Ristinge Hage længere oppe ad kysten på ...
Rovterne - Touch down i vandet efter fisk i et af sine andre utallige dyk i naturområdet Vejlen på Tåsinge 25-08-2017.
Rovterne - Touch down i vandet efter fisk i et af sine andre utallige dyk i naturområdet Vejlen på Tåsinge 25-08-2017.
Rovterne - Denne store imponerende fugl patruljerede mose-
 og søområdet Vejlen på Tåsinge efter fisk 25-08-2017. Sammen med en anden rovterne jagtede de fisk i næsten 2 timer uden pauser. Igen og igen styrtdykkede de ned i vandet efter fisk. Mageløs flot oplevelse at overvære.
Rovterne - Denne store imponerende fugl patruljerede mose- og søområdet Vejlen på Tåsinge efter fisk 25-08-2017. Sammen med en anden rovterne jagtede de fisk i næsten 2 timer uden pauser. Igen og igen styrtdykkede de ned i vandet efter fisk. Mageløs flot oplevelse at overvære.
Rovterne - Denne store imponerende fugl patruljerede mose-
 og søområdet Vejlen på Tåsinge efter fisk 25-08-2017. Sammen med en anden rovterne jagtede de fisk i næsten 2 timer uden pauser. Igen og igen styrtdykkede de ned i vandet efter fisk. Mageløs flot oplevelse at overvære.
Rovterne - Denne store imponerende fugl patruljerede mose- og søområdet Vejlen på Tåsinge efter fisk 25-08-2017. Sammen med en anden rovterne jagtede de fisk i næsten 2 timer uden pauser. Igen og igen styrtdykkede de ned i vandet efter fisk. Mageløs flot oplevelse at overvære.
Rovterne - Denne store imponerende fugl patruljerede mose-
 og søområdet Vejlen på Tåsinge efter fisk 25-08-2017. Sammen med en anden rovterne jagtede de fisk i næsten 2 timer uden pauser. Igen og igen styrtdykkede de ned i vandet efter fisk. Mageløs flot oplevelse at overvære.
Rovterne - Denne store imponerende fugl patruljerede mose- og søområdet Vejlen på Tåsinge efter fisk 25-08-2017. Sammen med en anden rovterne jagtede de fisk i næsten 2 timer uden pauser. Igen og igen styrtdykkede de ned i vandet efter fisk. Mageløs flot oplevelse at overvære.
Rovterne - Der var 5-6 af denne fascinerende fugl. På et tidspunkt så jeg 5 rovterner dykke og fiske samtidigt i Noret. Tryggelev Nor, Sydlangeland 03-09-2021.
Rovterne - Der var 5-6 af denne fascinerende fugl. På et tidspunkt så jeg 5 rovterner dykke og fiske samtidigt i Noret. Tryggelev Nor, Sydlangeland 03-09-2021.
Rovterne - Der var 5-6 af denne fascinerende fugl, heraf 1 med en fangwt fisk. Tryggelev Nor, Sydlangeland 03-09-2021.
Rovterne - Der var 5-6 af denne fascinerende fugl, heraf 1 med en fangwt fisk. Tryggelev Nor, Sydlangeland 03-09-2021.
Rovterne - Der var 5-6 af denne fascinerende fugl, heraf 1 med rød mærkningsring om venstre ben. Tryggelev Nor, Sydlangeland 03-09-2021.
Rovterne - Der var 5-6 af denne fascinerende fugl, heraf 1 med rød mærkningsring om venstre ben. Tryggelev Nor, Sydlangeland 03-09-2021.
Skarver (underarten Mellemskarv) på pæle i havet ved Knudshoved, Nyborg 25-08-2012. Typisk situation for dette højt specialiserede væsen - At sidde på et sted ved "spisekammeret" - fiskerens fiskenet. Et dyk i havet og føden er hapset.
Skarver (underarten Mellemskarv) på pæle i havet ved Knudshoved, Nyborg 25-08-2012. Typisk situation for dette højt specialiserede væsen - At sidde på et sted ved "spisekammeret" - fiskerens fiskenet. Et dyk i havet og føden er hapset.
Skarvkolonien (underarten Mellemskarv) i Nørresø - mange fugle er flyttet til denne sø fra Brændegård Sø, som ligger et par kilometer derfra. Rederne placeres ofte yderst på de tynde grene af de store træer - I løbet af en ynglesæson bliver træets blade "skidt" ihjel og træet dør langsomt i løbet af...
Skarvkolonien (underarten Mellemskarv) i Nørresø - mange fugle er flyttet til denne sø fra Brændegård Sø, som ligger et par kilometer derfra. Rederne placeres ofte yderst på de tynde grene af de store træer - I løbet af en ynglesæson bliver træets blade "skidt" ihjel og træet dør langsomt i løbet af...
Skarver (underarten Mellemskarv) i deres reder i den nye koloni i Nørresø på Sydfyn 08-05-2013.
Skarver (underarten Mellemskarv) i deres reder i den nye koloni i Nørresø på Sydfyn 08-05-2013.
Skarver (underarten Mellemskarv) på "deres" bundgarnspæle i farvandet Knude Dyb, Skovballe, Tåsinge. I baggrunden ses øen Birkholm. 29-08-2012.
Skarver (underarten Mellemskarv) på "deres" bundgarnspæle i farvandet Knude Dyb, Skovballe, Tåsinge. I baggrunden ses øen Birkholm. 29-08-2012.
Skarv i flugt forbi øen i Brændegård Sø. Fotoet har jeg taget for mange år siden, da øen endnu var bevokset af store træer. Som det ses var det hele totalt overskidt og der stank af ammoniak omkring øen. Godsejeren fældede så en vinter alle træerne - da var området ikke fredet. Der lød et "ramaskrig...
Skarv i flugt forbi øen i Brændegård Sø. Fotoet har jeg taget for mange år siden, da øen endnu var bevokset af store træer. Som det ses var det hele totalt overskidt og der stank af ammoniak omkring øen. Godsejeren fældede så en vinter alle træerne - da var området ikke fredet. Der lød et "ramaskrig...
Skarv (underarten Mellemskarv) på fiskeri i Valdemar Slot Sø 21-05-2014.
Skarv (underarten Mellemskarv) på fiskeri i Valdemar Slot Sø 21-05-2014.
Skarv og underarten kaldet Mellemskarv (Phalacrocorax carbo sinensis). Forreste fugl er en adult/voksen pga. dens helt sorte bryst og underkrop og dens hvide markering på benene. Foto fra Knudshoved Gl. Færgehavn 16-01-2015.
Skarv og underarten kaldet Mellemskarv (Phalacrocorax carbo sinensis). Forreste fugl er en adult/voksen pga. dens helt sorte bryst og underkrop og dens hvide markering på benene. Foto fra Knudshoved Gl. Færgehavn 16-01-2015.
Skarv og underarten kaldet Mellemskarv (Phalacrocorax carbo sinensis). Denne her er en juvenil/ungfugl pga. dens hvide bryst og underkrop. Som ungfugl er dens fjerdragt ikke vandskyende og den må derfor tørre sine vinger mellem svømme- og dykketurene i havet. Foto fra Knudshoved Gl. Færgehavn 16-01-...
Skarv og underarten kaldet Mellemskarv (Phalacrocorax carbo sinensis). Denne her er en juvenil/ungfugl pga. dens hvide bryst og underkrop. Som ungfugl er dens fjerdragt ikke vandskyende og den må derfor tørre sine vinger mellem svømme- og dykketurene i havet. Foto fra Knudshoved Gl. Færgehavn 16-01-...
Skarver (underarten Mellemskarv) på molen ved den gamle færgehavn på Knudshoved ved Nyborg. En af dem skider sit ildelugtende hvide lort bagud - stram ammoniakstinkende substans.
Skarver (underarten Mellemskarv) på molen ved den gamle færgehavn på Knudshoved ved Nyborg. En af dem skider sit ildelugtende hvide lort bagud - stram ammoniakstinkende substans.
Skarv tørrer sine vinger på Siø mellem Tåsinge og Langeland 02-07-2018.
Skarv tørrer sine vinger på Siø mellem Tåsinge og Langeland 02-07-2018.
Skarv i Odense Å nær Zoologisk Have 04-01-2019.
Skarv i Odense Å nær Zoologisk Have 04-01-2019.
Knopsvaner med unger, Nørreballe Nor 28-06-2012.
Knopsvaner med unger, Nørreballe Nor 28-06-2012.
Knopsvaner med unger, Nørreballe Nor 28-06-2012.
Knopsvaner med unger, Nørreballe Nor 28-06-2012.
Knopsvane. Klintholm Kalkgrave 28-04-2014.
Knopsvane. Klintholm Kalkgrave 28-04-2014.
Sangsvaner - Vejlen, Tåsinge. Om vinteren holder der tusinder af sangsvaner til i det sydfynske øhav og på især på markerne på Tåsinge f.eks. omkring landsbyen Gesinge. 14-02-2014. Sangsvanen kendes som voksen med det overvejende gule spidse lige næb med en lille sort farvning på næbspidsen.
Sangsvaner - Vejlen, Tåsinge. Om vinteren holder der tusinder af sangsvaner til i det sydfynske øhav og på især på markerne på Tåsinge f.eks. omkring landsbyen Gesinge. 14-02-2014. Sangsvanen kendes som voksen med det overvejende gule spidse lige næb med en lille sort farvning på næbspidsen.
Sangsvaner. Familie med 2 voksne 6 unger. Monnet 01-03-2013.
Sangsvaner. Familie med 2 voksne 6 unger. Monnet 01-03-2013.
Sangsvaner - både voksne og ungfugle + Grågæs. På en majsmark ved Gesinge, Tåsinge 14-02-2014.
Sangsvaner - både voksne og ungfugle + Grågæs. På en majsmark ved Gesinge, Tåsinge 14-02-2014.
Sangsvane - ungfugl fra 2013. Den har endnu ikke fået den voksne fugl s farver, herunder det smukke gule sort-gule næb. Foto fra Vejlen på det sydlige Tåsinge 14-02-2014.
Sangsvane - ungfugl fra 2013. Den har endnu ikke fået den voksne fugl s farver, herunder det smukke gule sort-gule næb. Foto fra Vejlen på det sydlige Tåsinge 14-02-2014.
Sangsvane - nærbillede af denne smukke fugls hoved. Bøjden Nor 08-11-2015.
Sangsvane - nærbillede af denne smukke fugls hoved. Bøjden Nor 08-11-2015.
Sangsvane i Bøjden Nor 08-11-2015.
Sangsvane i Bøjden Nor 08-11-2015.
Sangsvane fløj over Vejlen på det sydlige Tåsinge 07-12-2015.
Sangsvane fløj over Vejlen på det sydlige Tåsinge 07-12-2015.
Sangsvaner på en mark lige uden for Spodsbjerg på Østlangeland. Her sås over 150 fugle, hvoraf mange var ungfugle. en bidende kold januardag med 4-5 graders frost. 21-01-2016.
Sangsvaner på en mark lige uden for Spodsbjerg på Østlangeland. Her sås over 150 fugle, hvoraf mange var ungfugle. en bidende kold januardag med 4-5 graders frost. 21-01-2016.
Sangsvaner på marken ved Fjellebro Gods 20-02-2018.
Sangsvaner på marken ved Fjellebro Gods 20-02-2018.
Sangsvane spiser vinterbyg ved Brændegårds søen 15-02-2019.
Sangsvane spiser vinterbyg ved Brændegårds søen 15-02-2019.
Sangsvane spiser vinterbyg ved Brændegårds søen 15-02-2019.
Sangsvane spiser vinterbyg ved Brændegårds søen 15-02-2019.
Pibesvane. Kan forveksles med Sangsvane, men pibesvanens næb har et mindre gult område. Desuden er pibesvanen lidt mindre end sangsvanen. Ses kun som trækgæst og relativt sjælden i Danmark. Pibeænder, hanner, ses til højre i billedet. Bøjden Nor 05-11-2013.
Pibesvane. Kan forveksles med Sangsvane, men pibesvanens næb har et mindre gult område. Desuden er pibesvanen lidt mindre end sangsvanen. Ses kun som trækgæst og relativt sjælden i Danmark. Pibeænder, hanner, ses til højre i billedet. Bøjden Nor 05-11-2013.

VADE- OG HAVFUGLE VED - HAV, SØ, MOSE OG ÅER

Foto- og videogalleri med vadefugle og fugle ved hav og strand, sø og mose.

Hele mit liv har min interesse for naturen, faunaen i videste forstand, bragt mig rundt i mange egne af Danmark og udlandet og givet mig en bunke dejlige oplevelser med naturens levende vidundere. 

Tusindvis af vandretimer i naturen har givet mig anledning til at tage mange fotos af fugle, insekter, padder, slanger og andre dyr.

Ofte også nogle sjove og særprægede oplevelser, som er beskrevet ved hvert foto. 

Se også menupunkterne på min anden hjemmeside: www.dalnaes.dk med fotos og videoklip af natur og fauna fra min tur i Skotland, Tyskland, Belgien og Frankrig.  

Hvis du vil vide mere om danmarks fauna og natur, så klik på nedenstående links til spændende sider: 

Link til min observation og foto af den sjældne hvidvingede terne i søen ved Valdemarslot den 13. maj 2014:

Link til artikel fra november 2013 om den arktiske pibesvanes  tilbagegang og hermed rastende antal i Danmark på fuglenes færd i træktiden om efteråret (Se foto i galleriet nedenfor, hvor pibesvanen er vist på et foto taget 5. november 2013):